GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Politika, Web Sitesindeki diğer tüm yasal belgelerle birlikte okunduğunda, https://thebitindex.ai/tr/ Web Sitesine (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) erişen veya kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş için yasal olarak bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı, burada yer alan tüm Şartlar ve Koşulların yanı sıra, Kullanıcının Web Sitesine eriştiği belirli bir yargı alanında geçerli olan tüm yönetmelik ve yasalara tabi olacaktır. Kullanıcıların Web Sitesinin Gizlilik Politikasını dikkatle okumaları tavsiye edilir. Bu Politika, önceki tüm sürümlerin yerini alacaktır.
 1. GENEL
  1. Web sitesinin sahibi/sahipleri, tüm Kullanıcılarının gizliliğini korumayı ve saygı göstermeyi taahhüt eder.
  2. Web sitesinin sahibi/sahipleri gizli bilgileri korumak için tüm makul ve yasal adımları atacak ve bilgileri yalnızca ilgili makamların talebi üzerine veya bunu gerektiren herhangi bir düzenleme kapsamında ve üçüncü taraf entegrasyonu için gerekli olduğunda yayınlayacaktır.
 • İNTERNET SİTESİ TARAFINDAN TOPLANAN BİLGİLER
  1. Günlük Verileri:
   1. Bir Kullanıcı Web Sitesini ziyaret ettiğinde, Web Sitesi hizmetleri Kullanıcının web tarayıcısı tarafından sağlanan standart verileri otomatik olarak kaydedebilir.
   2. Bunlar şunları içerebilir: Kullanıcıların bilgisayar İnternet Protokolü (IP) adresi, tarayıcı türü ve sürümü, Kullanıcının ziyaret ettiği sayfalar, bu ziyaretlerin saati ve tarihi, her sayfada geçirilen süre ve diğer ayrıntılar.
  2. Cihaz Verileri:
   1. Web Sitesi, Kullanıcının Web Sitesine erişmek için kullandığı cihaz hakkında veri toplayabilir.
   2. Toplanan bu veriler şunları içerebilir: Cihaz türü, işletim sistemi, benzersiz cihaz tanımlayıcıları, cihaz ayarları ve coğrafi konum verileri.
   3. Topladığımız bilgiler, cihazınızın ve yazılımınızın bireysel ayarlarına bağlı olabilir.
   4. Bize hangi bilgileri sunduklarını öğrenmek için cihaz üreticinizin veya yazılım sağlayıcınızın politikalarını kontrol etmenizi öneririz.
  3. Kişisel bilgiler:
   1. Kullanıcının adı, e-postası ve telefon/cep telefonu numarası gibi kişisel bilgilerini isteyebiliriz.
 • İŞLEME ALINMASI İÇİN YASAL DAYANAKLAR
  1. Kullanıcı hakkındaki bilgiler, yalnızca Web Sitesinin bunu yapmak için yasal dayanaklara sahip olduğu durumlarda toplanacak ve işlenecektir; bu, Kullanıcının eriştiği hizmetlere ve bunların nasıl kullanıldığına bağlıdır.
  2. Web Sitesi Kullanıcı bilgilerini toplayabilir ve kullanabilir:
   1. Kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olduğunda veya böyle bir sözleşmeye girmeden önce Kullanıcının talebi üzerine adımlar attığımızda (örneğin, Kullanıcının Web Sitesinden veya bağlı üçüncü taraf sitelerinden talep ettiği bir hizmeti sağladığımızda);
   2. Kullanıcının Web Sitesinden veya bu Web Sitesine bağlı üçüncü taraf sitelerden erişmeyi amaçladığı hizmetleri yerine getirmek için gerekli olduğunda.
   3. Araştırma ve geliştirme, Web Sitesi hizmetlerini pazarlamak ve tanıtmak ve Web Sitesi sahibinin/sahiplerinin yasal haklarını ve çıkarlarını korumak gibi meşru bir menfaati (Kullanıcının veri koruma menfaatleri tarafından geçersiz kılınmayan) karşılar;
   4. Kullanıcı belirli bir amaç için bunu yapmaya izin verir; veya
   5. Web Sitesi sahibinin/sahiplerinin yasal bir yükümlülüğe uymak için Kullanıcı verilerini işlemesi gerektiğinde.
  3. Kullanıcı, daha önce Web Sitesinin verilerini belirli bir amaç için kullanmasına izin vermişse, herhangi bir zamanda fikrini değiştirme hakkına sahiptir, ancak bu, halihazırda gerçekleşmiş olan herhangi bir işlemi etkilemeyecektir.
  4. Web sitesi kişisel bilgileri gerekenden daha uzun süre tutmaz.
  5. Web sitesi bilgileri saklarken, kayıp ve hırsızlığın yanı sıra yetkisiz erişim, ifşa, kopyalama, kullanım veya değişiklikleri önlemek için ticari olarak kabul edilebilir yollarla korunmasını sağlayacaktır.
  6. Kullanıcı, hiçbir elektronik iletim veya veri depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını ve bu nedenle Web Sitesinin sahibinin/sahiplerinin mutlak veri güvenliğini garanti edemeyeceğini kabul eder.
  7. Gerekirse, Web Sitesi, sahip olabileceği yasal yükümlülüklere uymak veya Kullanıcının hayati çıkarlarını veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için Kullanıcının kişisel bilgilerini saklayacaktır.
 • BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANILMASI
  1. Web sitesi ve sahibi/sahipleri aşağıdaki amaçlar için bilgi toplayabilir, tutabilir, kullanabilir ve ifşa edebilir ve kişisel bilgiler bu amaçlarla uyumsuz bir şekilde daha fazla işlenmeyecektir:
   1. Kullanıcının Web Sitesindeki Kullanıcı deneyimini özelleştirmesini veya kişiselleştirmesini sağlamak için;
   2. Kullanıcının Web Sitesine, ilişkili web sitelerine, uygulamalara ve ilişkili sosyal medya platformlarına erişmesini ve bunları kullanmasını sağlamak;
   3. Kullanıcı ile iletişime geçmek ve iletişim kurmak için;
   4. iç kayıt tutma ve idari amaçlar için;
   5. Web Sitesini, ilişkili web sitelerini ve uygulamaları ve ilişkili sosyal medya platformlarını işletmek ve geliştirmek de dahil olmak üzere analitik, pazar araştırması ve iş geliştirme için;
   6. Kullanıcıya promosyon bilgileri ve Web Sitesi sahiplerinin Kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğü üçüncü taraflar hakkında bilgi göndermek de dahil olmak üzere reklam ve pazarlama için; ve
   7. yasal yükümlülüklere uymak ve Web Sitesinin sahip olabileceği her türlü anlaşmazlığı çözmek için.
 • KİŞİSEL BİLGİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AÇIKLANMASI
  1. Web sitesinin sahibi/sahipleri kişisel bilgileri aşağıdaki kişilere ifşa edebilir:
   1. BT hizmet sağlayıcıları, veri depolama, barındırma ve sunucu sağlayıcıları, reklam ağları, analizler, hata kaydediciler, borç tahsildarları, bakım veya sorun çözme sağlayıcıları, pazarlama veya reklam sağlayıcıları, profesyonel danışmanlar ve ödeme sistemleri operatörleri dahil olmak üzere (bunlarla sınırlı olmamak üzere) hizmetlerini sunmalarını sağlamak amacıyla üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları;
   2. Web Sitesinin düzenleyebileceği herhangi bir yarışmanın sponsorları veya destekleyicileri;
   3. gereken hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olan üçüncü taraflar; ve
   4. veri toplamak ve işlemek için üçüncü taraflar.
 • KİŞİSEL BİLGİLERİN ULUSLARARASI TRANSFERİ
  1. Web Sitesi tarafından toplanan kişisel bilgiler, çeşitli yargı bölgelerinde ve ayrıca Web Sitesi ortaklarının, iştiraklerinin ve üçüncü taraf sağlayıcıların tesislerinin bulunduğu sunucularda saklanır ve işlenir.
  2. Kullanıcı, Web Sitesine ve sahibine/sahiplerine kişisel bilgilerini vererek, bu denizaşırı üçüncü taraflara ifşa edilmesine izin verdiğini onaylar.
  3. Web sitesinin sahibi/sahipleri, kişisel bilgilerin Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) ülkelerden AEA dışındaki ülkelere aktarılmasının, örneğin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan standart veri koruma maddeleri veya bağlayıcı kurumsal kurallar veya yasal olarak kabul edilen diğer araçların kullanılması gibi uygun önlemlerle korunmasını sağlayacaktır.
  4. Web sitesinin sahibi/sahipleri kişisel bilgileri AEA üyesi olmayan bir ülkeden başka bir ülkeye aktardığında, Kullanıcı diğer yargı alanlarındaki üçüncü tarafların Kullanıcının bulunduğu yargı alanındaki veri koruma yasalarına tabi olmayabileceğini kabul eder. Bu tür bir üçüncü tarafın, Kullanıcıların yargı alanındaki veri gizliliği yasalarını ihlal edecek herhangi bir eylem veya uygulamada bulunması durumunda riskler vardır ve bu, Kullanıcının kendi yargı alanının gizlilik yasaları kapsamında tazminat talep edemeyeceği anlamına gelebilir.
 • KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANICI HAKLARI VE KONTROLÜ
  1. Seçim ve rıza:
   1. Kullanıcı, kişisel bilgilerini vererek, Web Sitesinin sahibinin/sahiplerinin kişisel bilgilerini bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplamasına, tutmasına, kullanmasına ve ifşa etmesine izin verir.
   2. Kullanıcı 16 yaşından küçükse, Kullanıcı, yasaların izin verdiği ölçüde, Web Sitesine erişmek ve Web Sitesini kullanmak için bir ebeveyninin veya yasal vasisinin iznine sahip olmalı ve bunları (ebeveynler veya yasal vasiler) Kullanıcının Web Sitesine kişisel bilgilerini vermesine izin verdiğini garanti etmelidir.
   3. Kullanıcı kişisel bilgilerini vermek zorunda değildir; ancak Kullanıcı, reddetmesi durumunda bu Web Sitesinin veya Web Sitesi üzerinden veya aracılığıyla sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kullanımını etkileyebileceğinin farkında olmalıdır.
  2. Üçüncü taraflardan gelen bilgiler:
   1. Web Sitesinin üçüncü bir taraftan bir Kullanıcı hakkında kişisel bilgi alması durumunda, bu bilgiler bu Gizlilik Politikasına uygun olarak korunacaktır.
   2. Kullanıcı bir başkası hakkında kişisel bilgi sağlayan üçüncü bir taraf ise, Kullanıcı bu kişisel bilgileri sağlamak için söz konusu kişinin rızasına sahip olduğunu beyan ve garanti eder.
  3. Kısıtlı:
   1. Kullanıcı, kişisel bilgilerin toplanmasını veya kullanılmasını kısıtlamayı seçebilir.
   2. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmasını daha önce kabul etmişse, Web Sitesinin sahibi/sahipleri ile iletişime geçerek fikrini istediği zaman değiştirebilir.
   3. Kullanıcının işlenen kişisel bilgiler üzerinde bir kısıtlama veya sınırlama talep etmesi halinde, Web Sitesinin sahibi/sahipleri, kısıtlamanın Kullanıcıların Web Sitesini veya ürün ve hizmetleri kullanımı üzerindeki etkilerini bildirebilir.
  4. Erişim ve veri taşınabilirliği:
   1. Kullanıcı, tutulmakta olan kişisel bilgilerin ayrıntılarını talep edebilir.
   2. Kullanıcı, Web Sitesinin sahibinin/sahiplerinin elinde bulunan kişisel bilgilerin bir kopyasını talep edebilir.
   3. Mümkün olan yerlerde, Web Sitesinin sahibi/sahipleri bu bilgileri CSV formatında veya diğer kolay okunabilir makine formatında sağlayacaktır.
   4. Kullanıcı kişisel bilgilerinin silinmesini talep edebilir.
   5. Kullanıcı bu bilgilerin başka bir üçüncü tarafa aktarılmasını da talep edebilir.
  5. Düzeltme:
   1. Kullanıcı, herhangi bir bilginin yanlış, güncel olmayan, eksik, ilgisiz veya yanıltıcı olduğuna inanırsa, tutulan bilgileri güncellemek veya düzeltmek için Web Sitesinin sahibi/sahipleri ile iletişime geçebilir.
   2. Web sitesinin sahibi/sahipleri yanlış, eksik, yanıltıcı veya güncel olmadığı tespit edilen her türlü bilgiyi düzeltmek için tüm makul adımları atacaktır.
  6. Veri ihlallerinin bildirilmesi:
   1. Web sitesinin sahibi/sahipleri, herhangi bir veri ihlali ile ilgili olarak yürürlükteki yönetmeliklere ve yasalara uymayı taahhüt eder.
  7. Şikayetler:
   1. Kullanıcı, Web Sitesi sahibinin/sahiplerinin ilgili herhangi bir veri koruma yasasını ihlal ettiğine inanıyorsa ve şikayette bulunmak istiyorsa, lütfen Web Sitesi sahibiyle/sahipleriyle iletişime geçin ve iddia edilen ihlalin tüm ayrıntılarını sağlayın.
   2. Web sitesinin sahibi/sahipleri, tüm şikayetleri derhal soruşturmayı ve soruşturmanın sonucunu ve bu tür şikayetleri ele almak için atılan adımları belirterek yazılı olarak yanıt vermeyi taahhüt eder.
   3. Kullanıcı, şikayetiyle ilgili olarak bir düzenleyici kurum veya veri koruma yetkilisiyle iletişime geçme hakkına sahip olacaktır.
  8. Abonelikten çık:
   1. Web sitesinin e-posta veritabanından çıkmak veya iletişimlerden (pazarlama iletişimleri dahil) vazgeçmek için, Kullanıcıdan lütfen Web sitesinin sahibi/sahipleri ile iletişime geçmesi veya iletişimde sağlanan vazgeçme olanaklarını kullanarak vazgeçmesi istenir.
 • PİŞİRMELER
  1. Web Sitesi, Kullanıcı ve faaliyetleri hakkında bilgi toplamak için "çerezler" kullanır.
  2. Daha fazla bilgi için lütfen Web Sitesindeki Çerez Politikasına bakın.
 • İŞLETME TRANSFERLERİ
  1. Web Sitesinin veya varlıklarının satın alınması veya Web Sitesinin sahibinin/sahiplerinin iflas etmesi veya iflas etmesi durumunda, Kullanıcı verileri, diğer varlıklarla birlikte, Web Sitesini satın alan taraflara aktarılacaktır.
  2. Kullanıcı, bu tür transferlerin gerçekleşebileceğini ve Web Sitesini ve/veya sahibini/sahiplerini devralan tarafların kişisel bilgileri bu Gizlilik Politikasına göre kullanmaya devam edebileceğini kabul eder.
 • POLİTİKAMIZIN SINIRLARI
  1. Bu Web Sitesi, bu Web Sitesinin sahibi/sahipleri tarafından işletilmeyen veya kontrol edilmeyen harici sitelere ve/veya üçüncü taraf sitelerine bağlantı verebilir.
  2. Kullanıcı, Web Sitesinin sahibinin/sahiplerinin bu sitelerin içeriği ve politikaları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu nedenle üçüncü taraf gizlilik uygulamaları için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyeceğini kabul eder.
  3. Kullanıcının, bu Web Sitesinden erişebileceği veya yönlendirilebileceği herhangi bir üçüncü taraf sitesinde listelenen tüm yasal belgeleri tam olarak okuması tavsiye edilir.
 • GİZLİLİK POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
  1. İşbu Gizlilik Politikası zaman zaman bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir ve güncellenebilir ve derhal yürürlüğe girer.
  2. Değiştirilen Gizlilik Politikası derhal Web Sitesindeki önceki sürümlerin yerini alacaktır.
  3. Kullanıcının, Gizlilik Politikasında herhangi bir güncelleme olup olmadığını öğrenmek için Web Sitesini düzenli olarak ziyaret etmesi tavsiye edilir.
  4. Kullanıcının Web Sitesini kullanmaya devam etmesi, Web Sitesinde listelenen Gizlilik Politikasının açık bir şekilde zımnen kabul edildiği anlamına gelecektir.
  5. Kullanıcının değiştirilen Gizlilik Politikasını kabul etmemesi halinde, Kullanıcı derhal Web Sitesini kullanmaktan ve Web Sitesine erişmekten kaçınmalıdır.

KOKTEYL POLİTİKASI

Bu Politika, Web Sitesindeki diğer tüm yasal belgelerle birlikte okunduğunda, https://thebitindex.ai/tr/ Web Sitesine (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) erişen veya kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş için yasal olarak bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı, burada yer alan tüm Şartlar ve Koşulların yanı sıra, Kullanıcının Web Sitesine eriştiği belirli yargı yetkisi için geçerli olan tüm yönetmelik ve yasalara tabi olacaktır. Kullanıcıların Web Sitesinin Çerez Politikasını dikkatlice okumaları tavsiye edilir. Bu Politika, önceki tüm sürümlerin yerini alacaktır.
 1. KURABİYE NEDİR?
  1. "Çerez", Web Sitesinin Kullanıcının bilgisayarında ve/veya mobil cihazında depoladığı ve Web Sitesi her ziyaret edildiğinde erişilen küçük bir veri parçasıdır.
  2. Web Sitesi, Kullanıcı ve Kullanıcı'nın Web Sitesi'ne erişirken gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi toplamak için Çerezleri kullanır; bu bilgiler, mevcut olduğu durumlarda, Kullanıcı tarafından kullanılan IP adresi, işletim sistemi ve tarayıcı türünü içerebilir.
  3. Bu bilgiler, Web Sitesi Kullanıcısının tarama eylemleri ve kalıpları hakkında istatistiksel veriler olarak toplanır ve özellikle herhangi bir kişiyi tanımlamaz.
  4. Aynı nedenle, Web Sitesi çerezler kullanarak Kullanıcıların genel internet kullanımı hakkında bilgi edinebilir.
  5. Kullanıcı, bilgisayar ve/veya mobil cihaz ayarlarının doğru olduğundan emin olmaktan sorumludur ve bu nedenle çerezleri kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilir.
  6. Çerezler, Şirketin Web Sitelerini ve/veya Uygulamalarını geliştirmesine ve daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş hizmet sunmasına yardımcı olur.
 2. KURABİYE TÜRLERİ VE NASIL KULLANILDIKLARI
  1. Temel Çerezler - Web Sitesinin Kullanıcı deneyimi için çok önemli olan, kullanıcı girişleri, hesap yönetimi, alışveriş sepetleri ve ödeme işlemleri gibi temel işlevleri sağlayan çerezlerdir. Bunlar, Web Sitesindeki belirli işlevleri etkinleştirmek için kullanılır. Bu Web Sitesinde temel çerezler kullanılmaktadır.
  2. Performans Çerezleri - Kullanıcı hakkında kişisel bilgi toplamadan, Kullanıcının bir ziyaret sırasında Web Sitesini nasıl kullandığının izlenmesinde kullanılan çerezlerdir. Tipik olarak, bu bilgiler anonimdir ve şirketlerin ziyaretçi kullanım modellerini anlamalarına, kullanıcılarının karşılaşabileceği sorunları veya hataları belirlemelerine ve teşhis etmelerine ve kitlelerinin genel web sitesi deneyimini iyileştirmede daha iyi stratejik kararlar almalarına yardımcı olmak için tüm Web Sitesi Kullanıcıları arasında izlenen bilgilerle toplanır. Bu çerezler, Kullanıcının ziyaret ettiği Web Sitesi veya üçüncü taraf hizmetleri tarafından belirlenebilir. Bu Web Sitesinde performans çerezleri kullanılmaktadır
  3. .
  4. İşlevsellik Çerezleri - Kullanıcının cihazı ve ziyaret ettiği web sitesinde yapılandırabileceği ayarlar (dil ve saat dilimi ayarları gibi) hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgilerle web siteleri Kullanıcıya özelleştirilmiş, geliştirilmiş veya optimize edilmiş içerik ve hizmetler sağlayabilir. Bu çerezler, Kullanıcının ziyaret ettiği web sitesi veya üçüncü taraf hizmetleri tarafından ayarlanabilir. Bu Web Sitesi, sitedeki belirli özellikler için işlevsellik çerezleri kullanır.
  5. Hedefleme/Reklam Çerezleri - hangi tanıtım içeriğinin Kullanıcı ve ilgi alanlarıyla daha alakalı ve uygun olduğunu belirlemede kullanılır. Web siteleri bunları hedefli reklamlar sunmak veya bir Kullanıcının bir reklamı kaç kez görebileceğini sınırlamak için kullanabilir. Bu, şirketlerin kampanyalarının etkinliğini ve Kullanıcıya sunulan içeriğin kalitesini artırmasına yardımcı olur. Bu çerezler, Kullanıcının ziyaret ettiği web sitesi veya üçüncü taraf hizmetleri tarafından yerleştirilebilir. Üçüncü taraflarca ayarlanan hedefleme/reklam çerezleri, Kullanıcıyı aynı üçüncü taraf hizmetlerini kullanan diğer web sitelerinde izlemek için kullanılabilir. Bu Web Sitesi, sitede hedefleme/reklam çerezleri kullanmaktadır
  6. .
 3. KURABİYELERİN İŞLEVİ
  1. Çerezler Web Sitesinin şunları yapmasını sağlar:
   1. Kitle büyüklüğünü ve kullanım şeklini tahmin edin;
   2. Kullanıcıların tercihleri hakkında bilgi depolamak ve böylece Web Sitesini Kullanıcıların bireysel ilgi alanlarına göre özelleştirmek ve optimize etmek;
   3. Kullanıcı aramalarını hızlandırın; ve
   4. Kullanıcı Web Sitesine geri döndüğünde onu tanıyın.
 4. WEB SİTESİNDEKİ ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİ
  1. Web Sitesi, analitik sağlayıcılar ve içerik ortakları gibi üçüncü taraf şirketleri ve kişileri Web Sitemizde kullanabilir.
  2. Web Sitesi, bu üçüncü taraflara Kullanıcılar adına belirli görevleri yerine getirmeleri için seçilen bilgilere erişim izni verecektir.
  3. Sağladıkları hizmetleri sunmak için üçüncü taraf çerezleri de ayarlayabilirler.
  4. Üçüncü taraf çerezleri, Kullanıcıyı aynı üçüncü taraf hizmetini kullanan diğer web sitelerinde izlemek için kullanılabilir.
  5. Bu Web Sitesinin üçüncü taraf çerezleri üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bu nedenle onların çerez politikaları bu Web Sitelerinin Çerez Politikası kapsamında değildir.
  6. Bu Web Siteleri üçüncü taraf gizlilik sözü:
   1. Web sitesi, tüm üçüncü taraf sağlayıcılarının gizlilik politikalarını, uygulamalarının kendi uygulamalarıyla uyumlu olduğundan emin olmak için hizmetlerinden yararlanmadan önce inceler.
   2. Web Sitesi, bu Web Sitesinin Kullanıcılarının gizliliğini tehlikeye atan veya ihlal eden üçüncü taraf hizmetlerini asla bilerek içermeyecektir.
 5. KULLANICI KONTROLÜ VEYA ÇEREZLERDEN NASIL ÇIKILIR
  1. Kullanıcı bu Web Sitesinden çerezleri kabul etmek istemezse, tarayıcısına bu Web Sitesinden çerezleri reddetmesi talimatını verebilir.
  2. Çoğu tarayıcı varsayılan olarak çerezleri kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır, ancak Kullanıcı bu ayarları çerezleri tamamen reddedecek veya bir web sitesi bir çerez ayarlamaya veya güncellemeye çalıştığında Kullanıcıyı bilgilendirecek şekilde güncelleyebilir.
  3. Kullanıcının birden fazla cihazdan web sitelerine göz atması durumunda, Kullanıcının her bir cihazdaki ayarlarını güncellemesi gerekebilir.
  4. Bazı çerezler bir web sitesinin Kullanıcı deneyimi üzerinde çok az etkiyle engellenebilse de, tüm çerezlerin engellenmesi Kullanıcının ziyaret ettiği sitelerdeki belirli özelliklere ve içeriğe erişememesi anlamına gelebilir.
 6. ÇEREZ POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
  1. Çerez Politikası zaman zaman, bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir ve güncellenebilir ve derhal yürürlüğe girer.
  2. Değiştirilen Çerez Politikası derhal Web Sitesindeki önceki sürümlerin yerini alacaktır.
  3. Kullanıcının, Çerez Politikasında herhangi bir güncelleme olup olmadığını öğrenmek için Web Sitesini düzenli olarak ziyaret etmesi tavsiye edilir.
  4. Kullanıcının Web Sitesini kullanmaya devam etmesi, Web Sitesinde listelenen değiştirilmiş Çerez Politikasının açık bir şekilde zımnen kabul edildiği anlamına gelecektir.
  5. Kullanıcının değiştirilen Web Sitesi Çerez Politikasını kabul etmemesi halinde, Kullanıcı derhal Web Sitesini kullanmaktan ve Web Sitesine erişmekten kaçınmalıdır.